Relatie stress en het ontwikkelen van chronische ziekten

18-06-2019 - Birgit Post-Hoes

Het doel van deze longitudinale studie was om de relatie vast te stellen tussen psychische onrust en het risico op het ontwikkelen van artritis, cardiovasculaire aandoeningen, COPD en diabetes bij variërende mates van distress. Daarbij kijken de onderzoekers wat de rol is van gezondheidsgedrag en of de associaties verschillen bij sociaaleconomische positie.Dit onderzoek is voor fysiotherapeuten belangrijk, omdat het aantoont dat een eenvoudige meting van disstress (vijf minuten met de GHQ-12) in de periode drie jaar daaropvolgend voorspelt wie er een 2 tot 3 maal hogere kans heeft op het ontwikkelen van artritis, cardiovasculaire aandoeningen of COPD. Dit werd gevonden bij een GHQ-12 score van 7 of hoger. Lees meer